קישורים נוספים:

תיאור המחקר המדעי של הצופן בתורה

תקציר הכרונולגיה של מחקר הרמז בדילוגים השווים:
עד הפרסום המדעי הראשון

הבעיה המחקרית של חיזוי העתיד

תקציר הכרונולגיה של מחקר הרמז בדילוגים השווים:
אחרי הפרסום המדעי הראשון

ב"ה                                                                                           י"ד אלול התשע"א

 

                                     

הרמז בדילוג אותיות

 

תורתנו הקדושה תורה שלמה היא. ארבעה שערים לשלמות זו - פרד"ס: פשט, רמז, דרש וסוד.
לרמז פנים הרבה. אתר זה עוסק בשיטת הרמז של דילוג אותיות.
כיוון שנעלמה מרבים העובדה, שיש מקור נאמן לדרך זו ולתכניה, נקדים כמה ידיעות נחוצות.

לבירור השאלה האם יש מקור בדברי  חז"ל לדרך הרמז של "דילוג אותיות" - הקש כאן.

לבירור מה הם תכני הרמזים בתורה - הקש כאן.

 

 

 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.