בס"ד

אתר זה נולד בעקבות פרסומה של תגלית מדעית לא שגרתית. תגלית המאששת יֶדע ממקורות קדומים, כי בתוך ספר בראשית – תחת רובד הפסוקים והמלים ובתוך מירקם האותיות – מסתתר טקסט חבוי, הסמוי מן העין הקוראת ברהיטות את הטקסט הגלוי של ספר בראשית. הטקסט החבוי עוסק בעבר שלנו, בהווה לנו ובעתיד לקרות עמנו. דורון ויצטום עקב אחר טקסט נסתר זה, המוצפן בספר בראשית, באמצעות שתים מתכונותיו. ניסויים מדעיים קפדניים, שערך יחד עם חבריו, אכן אישרו את קיומו של הטקסט הנסתר במובהקות סטטיסטית יוצאת דופן.

בשנים האחרונות זכתה תגלית זו לחשיפה עולמית אדירה. כל אמצעי התקשורת – הכתובה והאלקטרונית – בכל קצווי תבל עסקו בדיווח על הצופן שנתגלה. המסרים של תקשורת ההמונים – שהיו רדודים והתמקדו בַּפיקנטי – הותירו את התגלית עצמה – עלומה.

מהי התגלית? על מה, בעצם, מדובר?

אתר זה נוסד על ידי תומכי המחקר של דורון ויצטום בטקסט הנסתר בספר בראשית, כדי להעמיד לרשותו במה להציג את מחקריו ולענות על שאלות שעלו במרוצת השנים האחרונות.

הקורא יוכל לקבל תמונה כללית על הנעשה בתחום מחקר זה במדור "אודות המחקר". הקורא המתעניין יוכל להגיע לכמה ממאמרי המחקר במדור "מאמרי המחקר", ולקרוא את המאמרים שזכו לפרסום מדעי במדור "פרסומים מדעיים". במדור "מה חדש" יתפרסמו מדי פעם עדכונים ופרסומים חדשים באתר.

במדור "ספרים", ניתנת סקירה של ספריו של דורון ויצטום. במיוחד יש לשים לב לספרו האחרון, "צופן בראשית". בספר זה ניתן תיאור מקיף, מהימן ומוסמך של התופעה. רבים מאלה הסבורים כי מכירים הם את התופעה הנידונה – תומכים ומתנגדים כאחד – יופתעו להכירה לראשונה – באמת, כמות שהיא.

החשיפה האדירה על דבר התגלית עוררה ויכוחים סוערים בין תומכים לספקנים ומתנגדים. מתברר, כי גם איש המדע הספקן מודה, כי אם אכן אמיתית היא התגלית, הריהי מהווה "מהפכה רבתי המאפילה אף על המהפכה הקופרניקית" – ואדרבה, זו סיבה מספיקה להתלהטות הוויכוח. במדור "ההתנגדות למחקר" עונה דורון ויצטום על הביקורת והודף את ההתקפות על מחקר הצופן בתורה.

באתר זה מתאר דורון ויצטום את המחקר המדעי שהוא עצמו היה מעורב בו. הוא מודע לכך, כי בעקבות מחקריו החלוציים ישנם חוקרים נוספים וקבוצות מחקר העוסקים במחקר הצופן בתורה – והוא שמח על כך. אולם, הוא אינו מתיימר לסקר את כל הנעשה בתחום מחקר זה.

אתר זה מתאר תופעה מופלאה בספר התורה, אך אינו עוסק בהוכחות לאמיתות התורה. המעוניין/ת בנושא ההוכחות לאמיתות התורה יכול/ה לפנות לאחד האתרים העוסקים בכך, למשל לאתר "ערכים" http://www.arachim.org.

 

 

 

 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.