ב"ה

1. המאמר הראשון שפורסם בנושא:

D. Witztum, E Rips, and Y. Rosenberg. Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis. Statistical Science, 9 (3): 429-438, August 1994.

2. ד. ויצטום, על הרמז בדילוג השווה: מדידה חדשה של מדגם גדולי חכמי התורה, בד"ד (כתב עת לענייני תורה ומדע בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן), (7): 49-76, קייץ התשנ"ח (1998).

3. המאמר:

D. Witztum, The Hidden Birth Dates of Personalities of Genesis, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

על איסוף הנתונים למדידה:

D. Witztum, The Hidden Birth Dates of Personalities of Genesis: The Data. 2005.

4. המאמר:

H. Gans, Z. Inbal and N. Bombach, Patterns of Equidistant Letter Sequence Pairs in Genesis, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

על איסוף הנתונים למדידה:

H. Gans, Z. Inbal, and N. Bombach,  Patterns of Equidistant Letters Sequence Pairs in Genesis: The Linguistic Protocol and Data used for the Communities Experiment.

על איסוף הנתונים למדידה - בעברית - הקש כאן.

5. המאמר:

E. Rips and A. Levitt, The Twin Towers Cluster in Torah Codes, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

6. המאמר:

R. M. Haralick, Basic Concepts For Testing The Torah Code Hypothesis, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

7. המאמר:

R. M. Haralick, Testing The Torah Code Hypothesis: The Experimental Protocol, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

8. המאמר:

N. Bombach, H. Gans, Patterns of Co-Linear Equidistant Letter Sequences and Verses, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

9. המאמר:

A. Levitt, Component Analysis of Torah Code Phrases, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

10. ד. ויצטום, סיגנל של מערכת צפני ELS: דעיכה מול הגברה. בד"ד (כתב עת לענייני תורה ומדע בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן), (35): 49-86, אלול התש"פ (ספטמבר 2020).

11. המאמר:

D. Witztum, Measuring Significance in Torah Codes Research:
Text Randomizations vs. Permutation Test
, BDD, Journal of Torah and Scholarship, Bar-Ilan University Press, No. 36, March 2022.

 

חזור לראש הדף

 


 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.