ב"ה  כ' תמוז התשס"א.

חד גדיא
תגובתי על תגובת מקי לתגובתי על תגובתו

מאת: דורון ויצטום

מקי [1] ממשיך בניסיונותיו להסיח את הדעת מן העובדה הפשוטה כי בסדרת המאמרים שלנו הצלחנו להוכיח כי לעבודה שפירסם יחד עם חבריו בסטטיסטיקאל סאיינס (כמו גם לעבודות אחרות שפירסם בנושא הצופן בתורה)
א. אין כל בסיס מדעי.
ב. תוצאותיה "תפורות" במעשה הונאה.
(ראה בתקציר "סקירה של המאמצים להפריך את מחקר הצפנים בתורה", ומשם תגיע למאמרים עצמם.)
למקי אין תשובה למאמרינו אלה. במקום זאת, מקי מגיב סלקטיבית על דברים שוליים, ומתמחה בהצבת "בובות קש" ובהסתערות עליהן.
אין לנו כל עניין לבזבז את זמננו בהתכתבות מסוג זה. נסתפק בכך שנצביע על ניסיון אחד להסחת דעת, על "בובת קש" אחת, ועל ניצול ציני של אי-דיוק בתרגום, ונפנה את הקורא למאמרנו המקורי [2].

 

"פרשת כהן"

במאמרנו [2] תיארנו בהרחבה את פרשת ההטעיות שנקטו בה מקי ושות' בכל הנוגע לפרופ' כהן. בפרט עמדנו על טענתם השקרית שפרופ' כהן אישר כי רשימתם מתאימה לכללי הבלין באותה המידה כמו רשימת הבלין.
למקי אין שום תשובה על כך. אבל, במקום להתנצל על ההטעיות, מודיע לנו מקי כי פרופ' כהן כותב עתה מסמך בקשר לכך.
אנו ממש סקרנים לראות מסמך זה. 
כזכור, פרופ' כהן כבר הודה כי לא בדק האם רשימת מקי ושות' ב"מלחמה ושלום" מתאימה לכללי הבלין באותה המידה כמו רשימת הבלין.
האם עכשיו, (בעקבות פניית מקי ושות'?) הוא עושה את אשר לא עשה קודם לכן? האם עכשיו הוא "תופר" באופן א-פוסטריורי את "ההצדקה" לטענה הכוזבת של מקי ושות'?
פרופ' כהן אינו מסתיר את האנטגוניזם שלו למחקר הצפנים בתורה [3] ואת איבתו לחוקרים עצמם. לפי התבטאויות שלו בעבר, הוא חושש (בטעות!) כי מחקר הצפנים בתורה מצביע על כך שנוסח "כתר ארם צובא" של הטקסט המקראי (שהעבודה עליו היא גולת הכותרת של עבודתו המדעית) - נחות מן הנוסח המקובל. מקי ושות' מיטיבים לנצל חשש זה. האם כל זה יביא את פרופ' כהן לקחת חלק במעשה כה מביש? - נחכה ונראה.

למעשה, פרופ' כהן כבר כתב מסמך מסוים לפי בקשת מקי ושות'. במסמך זה כלולה רשימה אלטרנטיבית לרשימת הבלין. פרופ' כהן טוען שרשימתו נכשלת בבראשית.
מסמך זה ורשימה זו ניתנו למקי על מנת שיפרסם אותה באינטרנט לפני למעלה משנה וחצי. אבל עד היום לא ראינו שום דבר מזה באתר של מקי. מה הסיבה לכך?

  • האם מקי הבין שפרופ' כהן עשה דבר שאסור לעשותו, כאשר הרשה לעצמו להכין רשימה לאחר שלמד היטב אלו הם השמות והכינויים "המצליחים" שברשימת הבלין ואלו הם "הנכשלים"?
  • או אולי היתה דרושה "תפירה" נוספת לרשימת כהן?

כך או כך, קשה להתייחס ברצינות לרשימה המתענה במרתפים של מקי זמן כה רב.

 

"בובת קש"

תחת הכותרת “Havlin’s Role", מצטט מקי מדו"ח הבלין אשר נוטל את מלוא האחריות על רשימות השמות והכינויים על עצמו. מקי רוצה לשכנע את הקורא כי לא יתכן ש- WRR פעלו בדיוק לפי הנתונים שסיפק להם פרופ' הבלין.

א.    מקי שואל:

“How can he remember after so many years all the fine details of the role he played in this experiment and of the data he gave to Witztum?”

אבל בדו"ח המצוטט כתוב כי את הנתונים שנתן ל- WRR הוא אישר לא after so many years” " אלא סמוך לעריכת הניסויים.

ב.    מקי בונה את הסיפור הבא:

  • נתוני הבלין כללו תיקונים לתאריכים ו/או אישור לתיקונים כאלה שנעשו על ידי.
  • יש באחד מן התאריכים שגיאה ברורה.
  • לא יתכן שמומחה מפורסם כהבלין יטעה טעות כזאת

מקי אף טורח ומנסח את המסקנה שהקורא המודרך על ידו צריך להסיק:

“How can Witztum expect us to believe that he followed Havlin’s advice to the letter regarding the appellations, when he clearly didn’t follow it regarding the dates?”

זו דוגמא קלסית ל"בובת קש".
אבל, בניגוד לדברי מקי, תפקידו של הבלין היה אך ורק הכנת רשימות השמות והכינויים, ותו לא. כך עולה מדו"ח הבלין עצמו על חלקו בניסויים. אגב, גם מקי יודע זאת היטב. בתשובה למכתבם של חבריו, דרור בר-נתן ומיה בר-הלל, מיום 27 בנוב' 96 [4], כבר כתבתי במפורש כי את תיקוני התאריכים עשיתי בעצמי באמצעות בדיקת מקורות נוספים בספריה הלאומית בירושלים.

 

ניצול ציני של אי-דיוק בתרגום

תגובתנו הקודמת [6] התפרסמה באינטרנט בעברית ובאנגלית. נצטט קטע ממנה:

"מקי טוען שלא ענינו ל'אנונימוס'. אבל כבר כתבנו ב[2] (סוף פרק ג): 'לדעתנו עבודה זו לוקה בליקויים של קודמתה כולל שקרים והטעיות, וכל בעל ידע בעברית ובביבליוגרפיה תורנית יכול להבחין בכך'. לדעתנו, ההפרכות במאמרנו [5] ברורות ומספיקות למומחים בנושא ולכל מי שמבין ומוכן לעיין בחומר הביבליוגרפי. לאדם שאינו מבין בנושא, לא תועיל תגובה חדשה מפורטת. מה שכן יועיל לו, הוא חוות דעתם של מומחים. ואכן, הבאנו ב[2] חוות דעת של מומחים אמיתיים המסכימים עם [5], נגד דעת 'אנונימוס'."

מקי [1] מצטט את התרגום לאנגלית של פיסקה זו. המתרגם שלנו תירגם את המשפט האחרון כך:

“And we did indeed bring the opinion of authentic experts agreeing to [5], and opposing the opinion of "Anonymous".

תרגום זה אינו מדויק, והנכון הוא:

“And we did indeed bring the opinion of authentic experts agreeing to [5], as opposed to the opinion of "Anonymous".

ישנה הודעה קבועה באתר שלנו כי מאמרינו נכתבו במקורם בעברית ותורגמו לאנגלית. לכן, הנוסח בעברית הוא המחייב (במקרים של אי דיוק בתרגום).
אבל מקי, שכתב את תגובתו [1] בשיתוף עם עוזרים דוברי עברית, ניצל מיד אי-דיוק זה לבניית "בובת קש" נוספת. הוא כותב:

“But contrary to what Witztum tries to imply here they [the experts] don’t comment at all on [A99][=Anonymous], nor do they comment on our corrected version of the list on WNP. They couldn’t possibly do that since these letters are dated September 98 and April 99, whereas [A99][=Anonymous] and the second version of our list were published only on May 99!”

אבל, כפי שברור מדברינו לעיל, טענתנו מעולם לא היתה כי המומחים העירו על "אנונימוס" או על הרשימה השניה של מקי ושות'. טענתנו היתה לגמרי אחרת. נתבונן בארבע העובדות הבאות:
א. בר-נתן ומקי פירסמו [7] רשימת טיעונים על סטיות כביכול של רשימת הבלין מכללי האיות ומן הכללים הביבליוגראפיים. טיעוניהם אלה נועדו גם להצדיק את הרשימה הראשונה שלהם.
ב. במאמרנו [5] הפרכנו את הטיעונים של בר-נתן ומקי.
ג. בניגוד לכך, "אנונימוס" [8] מצדיק רבים מטיעונים אלה, ואף מקי ושות' כתבו [9]:

“In mid-December 1997, Witztum published a “refutation” of a draft version of this paper. Since most of it has no value, hardly any of the small number of changes we made for the final version of our paper are the result of it”. (Emphasis mine)

ד. דעת המומחים שהבאנו ב[2] קובעת: "הרשימה הנ"ל [של הבלין] נמצאה מתאימה לכללים, ומצאנו שכל הטענות הפרטניות של המתנגדים על סטיות כביכול מן הכללים הן שקריות ומעידות על בורות וחוסר ידיעה מדהימים".
המסקנה מעובדות א-ד היא, כי דעת המומחים מסכימה עם [5], וסותרת את דעת "אנונימוס". זה בדיוק מה שכתבנו בציטטה המקורית, והדבר נכון בלי קשר למועד בו פורסם "אנונימוס".

נמצא שכל ההתקפה של מקי, המבוססת על ניצול של אי-דיוק בתרגום (כאשר שני הנוסחים נמצאים לפניו) נועדה רק לבלבל וליצור אשליה כאילו ענה על מאמרנו.

אלו רק דוגמאות לאיכות התגובה של מקי. לא נעייף עוד את הקורא בדיון בנקודות האחרות, "המטופלות" על ידי מקי בשיטות דומות. במקום זאת, נפנה את הקורא למאמרנו המקורי [2] ולתגובתנו הקודמת [6].

 

מקורות

1. תגובת מקי:

McKay, B. D. (2001). Concerning Witztum’s response to our article “Codes in War and Peace – a reply to Doron Witztum”. Available at http://cs.anu.edu.au/ ~ bdm/dilugim.

2. ויצטום, ד. (התשס"א). על מדע ועל פרודיה: הפרכה גמורה של הטענה המרכזית של MBBK.

3. כהן, מ. (התש"ס). הפן הדתי והפן המדעי של הוויכוח על הקודים המוצפנים בתורה בדילוג שווה. נמצא באתר:  http://cs.anu.edu.au/ ~ bdm/dilugim.

4. בר-הלל, מ. ובר-נתן ד. (1996). מכתב לפרופ' אומן, מתאריך 27 בנובמבר. שאלה מס' 5. נמצא בתוך: מסמך 2 (1997). בר-הלל ובר-נתן שואלים - ויצטום וריפס משיבים.

5. ויצטום, ד. (התשנ"ח). הפרכה מופרכת, או: איך נכשלה רשימת הרבנים ב"מלחמה ושלום". חלק א, חלק ב.

6. ויצטום, ד. (התשס"א). הערה על תגובת מקי על מאמרנו "על מדע ועל פרודיה".

7. הרשימה הראשונה של בר-נתן – מקי:

Bar-Natan, D. and McKay, B. D. (1997). Equidistant letter sequences in Tolstoy's “War and Peace" (draft). http://cs.anu.edu.au/ ~ bdm/dilugim /WNP/draft.

8. עבודת "אנונימוס":

Anonymous (1999). Equidistant letter sequences in Tolstoy's “War and Peace": Witztum’s “refutation” refuted. http://cs.anu.edu.au/ ~ bdm/dilugim /WNP.

9. הרשימה השניה של בר-נתן – מקי:

Bar-Natan, D. and McKay, B. D. (1999). Equidistant letter sequences in Tolstoy's “War and Peace". Introduction, file://C:\int\new WNP\index.htm, at http://cs.anu.edu.au/ ~ bdm/dilugim /WNP

 

חזור לראש הדף

 

 

 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, ת.ד. 16409 ירושלים, ישראל.