קישורים נוספים:

ספרים

על הספר
"המימד הנוסף"

מן ההקדמה לספר
"צופן בראשית"

כיצד ניתן להשיג את הספר?

בס"ד

 

על הספר "המימד הנוסף"

מאת דורון ויצטום

 

הספר "המימד הנוסף" יצא לאור עולם לאור נרות חנוכה של שנת התשמ"ט. בספר סקרתי את התפתחות המחקר שלנו עד לאותה עת. את התופעה עצמה (על שתי התכונות שבמעקב) הדגמתי באמצעות כמאתיים טבלאות דו-ממדיות. בטבלאות אלו נפרש מגוון של נושאים היסטוריים, החל בתקופת התנ"ך, עבור דרך המהפכה הצרפתית, וכלה ברצח נשיא מצרים – סאדאת – אשר אירע בראשית שנת התשמ"ב. סיקור נרחב במיוחד ניתן לשואה הנוראה שהתרחשה בתקופתנו. הרבה מדוגמאות אלו יידונו בכרך הבא של "צופן בראשית" מחדש, מתוך הפרספקטיבה שנוצרה בעקבות התקדמות המחקר בשנים הרבות שחלפו מאז. אחד הפרקים תיאר (באופן איכותי) את הניסוי הגדול הראשון, וגם את הניסוי הגדול השני אשר בא בעקבות האתגר שהציב לנו דיאקוניס (ראה "תקציר הכרונולוגיה של מחקר הרמז בדילוגים שווים: עד הפרסום המדעי הראשון", סעיף 5).

בראש הספר הופיעו דברי הערכה לעבודת המחקר, מאת ארבעה מתמטיקאים דגולים: פרופסור הלל פירסטנברג מן האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור איליה פיאטצקי-שפירו מאוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת ייל, פרופסור דוד קשדן מאוניברסיטת הארוורד ופרופסור יוסף ברנשטיין, אף הוא מאוניברסיטת הארוורד. בדברי הערכתם, הם מצביעים על החידושים העיקריים במחקר שלנו, ומסכמים את דעתם על המחקר:

"הספר שלפנינו מציג מחקר רציני – פרי עבודתם של חוקרים רציניים. כיוון שמשמעות התופעה הנידונה סתומה ומעוררת ויכוחים רבים, יתכן שיימצא מי שיבקש רמת מובהקות סטטיסטית מעבר לנדרש עבור מסקנות שגרתיות יותר. גם אם מוקדם לומר, שהתיזה שמציג המחבר הוכחה מעבר לכל ספק, התוצאות שהתקבלו מפליאות דיין, כדי לעניין ציבור רחב ולעודד המשך המחקר."

המקור באנגלית:

i"The present work represents serious research carried out by serious investigators. Since the interpretation of the phenomenon in question is enigmatic and controversial, one may want to demand a level of statistical significance beyond what would be demanded for more routine conclusions. While it is premature to say that the author’s thesis has been established decisively, the results obtained are sufficiently striking to deserve a wide audience and to encourage further study".i

 

פרטי הספר:

הספר יצא לאור בשנת התשמ"ט. הוא מחזיק 230 עמודים, בפורמט אלבומי, בנייר כרומו וצבעים.

הספר אינו נמצא עוד למכירה. ניתן לעיין בו בספריות.

 

חזור לראש הדף

 


 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.