ב"ה א' שבט התשע"ט

 

הקרב על הצופן - התפתחויות חדשות!

 

התפתחויות חדשות וחשובות ביותר מתרחשות בקרב על הצופן. סדרה של ניסויים חדשים, שהחלה בשנת התשע"ד (סוף 2013 למניינם), הביאה בסייעתא דשמייא לתוצאות המוכיחות באופן חד-משמעי כי

  • יש בתורה תופעה אמיתית של הצפנת נתונים באמצעות צפני .ELS
  • התוצאה המקורית של WRR איננה תולדה של מניפולציה של הנתונים.

וכל זה בניגוד גמור לטענות מבקרי המחקר ובראשם MBBK.

ההוכחות החדשות אינן מצריכות ידע בתחומי הביבליוגרפיה התורנית או בקיאות לשונית. אנו נתרכז כאן באותן עבודות המבוססות על רשימות נתונים שפורסמו כבר בעבר: בין על ידי WRR ובין על ידי מבקרי המחקר. קריאת עבודות אלה אף אינה מצריכה ידע מתימטי-סטטיסטי נוסף לזה, שנדרש לקריאת העבודות הקודמות של WRR.

הנה העבודות החדשות בסדרן הכרונולוגי:

1.  בסייעתא דשמייא, צירוף של רעיון פשוט ומהירות המחשבים שגדלה בשנים האחרונות, איפשר לתת תשובה ברורה לשתי שאלות מרכזיות:

  • האם ניתן להבחין בין הצלחה אמיתית של מערכת צפנים לבין הצלחה "מלאכותית" הנוצרת כתוצאה מ"תפירה" של נתונים?
  • האם הצפנת נתוני הרשימה, שבמוקד עבודת ,WRR מוגבלת לספר בראשית או שהיא מתרחבת לאיזורים נוספים בתורה?

קראו על כך במאמר "סיגנאל של מערכת צפניELS : דעיכה מול הגברה".

2.  מכל מלמדי השכלתי: רעיון של MBBK, אותו הציבו כטיעון מרכזי לאורך השנים, נבדק לאור עבודתנו "סיגנאל של מערכת צפני ELS: דעיכה מול הגברה". מתברר, כי זה רעיון בעל ערך מחקרי, המסייע להוכחת התיזה במאמר הנ"ל.

קראו על כך במאמר "סיגנאל של מערכת צפניELS : ניסויים חדשים ב"תחום המורחב".

עדכון: יצא לאור עולם פרסום מדעי של מאמר המכיל את שני המאמרים הנ"ל.

3. מדידת מובהקות במחקר הצפנים  בתורה: תוצאות מדידות במבחן הטקסטים. - בדיקת המובהקות של שלושת מדגמי הקהילות באמצעות השוואה לטקסטים מעורבבים אקראית, מגלה הבדל דרמתי בין המובהקות שנמדדה לבין זו המושגת במבחן פרמוטציות. מתברר שלא רק תוצאות המדגם של גנז-ענבל-בומבך הן מובהקות, אלא אף תוצאות המדגם של בארי סיימון (ממתנגדי המחקר) ואף תוצאות המדגם ששימש לניסוי "F" של הוועדה האוניברסיטאית ברשות ישראל אומן (זה הניסוי שנערך לפי הנחיות מתנגדי המחקר) - מובהקות בהחלט ומוכיחות כי הנתונים מוצפנים בספר בראשית.

4.  המשך ההשוואות בין מבחני המובהקות בעבודה מדידת מובהקות במחקר הצפנים בתורה: תוצאות מדידות במבחן הטקסטים עבור עבודות המודדות מפגשי מד"שים עם רצפי אותיות בטקסט. גם כאן התוצאות מאלפות. מתברר כי העבודה של דורון ויצטום על אישי ספר בראשית,

D. Witztum, The Hidden Birth Dates of Personalities of Genesis, Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition, August 2006.

שהראתה מובהקות חזקה, נמצאת אף מובהקת יותר כאשר המובהקות נמדדת בהשוואה לטקסטים מעורבבים.

5.  בעקבות עבודות 1 ו-2 דלעיל, נבדקה הרשימה שפירסמו MBBK בשמו של שמחה עמנואל, המומחה מטעמם, הן בספר בראשית והן בתחום המורחב. גם כאן נתגלה בסייעתא דשמייא, כי הסיגנאל מתגבר וכי מובהקותו חזקה בתחום המורחב. עבודה זו מהווה עוד הפרכה חשובה לטענתם המרכזית של MBBK.

קראו על כך במאמר "ניסוי חדש בתחום המורחב" חלק א.

6.  מאמר השלמה למאמר הקודם - ניסוי חדש בתחום המורחב: חלקים ב-ג. בכל אחד מחלקי המאמר תוצאות חשובות המוכיחות שוב, כי יש בתורה תופעה אמיתית של הצפנת נתונים, וכי התוצאה המקורית של WRR איננה תולדה של מניפולציה של שמות וכינויים.

הערה:  אין זו הפעם הראשונה בה אנו מראים כי נתונים של MBBK מובילים דווקא להוכחה, כי אכן יש בתורה תופעה אמיתית של הצפנת נתונים. למשל, הנה שתי עבודות קודמות בהן נעשה כדבר הזה:

  • בשנת התשנ"ט הכין ד"ר שמחה עמנואל, מומחה בהיסטוריה רבנית  באוניברסיטת תל-אביב, כמה  רשימות של שמות וכינויים  עבור מתנגדי מחקר הצפנים .MBBK העבודה נעשתה בהדרכתם וללא ידיעת .WRR אחת מן הרשימות  שהכין נועדה על ידי MBBK "לחקות" את "הרשימה השניה" ששימשה את WRR בניסוי המפורסם. הרשימה החדשה מכילה שמות וכינויים של האישים הכלולים ברשימה  השניה של  ,WRR אשר  נאספו על ידי עמנואל  מבלי  שראה את השמות והכינויים שבחר הבלין עבור אישים אלה. ערכנו ניסוי שבו  השתמש ברשימה החדשה של עמנואל. הניסוי היה חזרה על הניסוי המקורי של WRR מבלי  לשנות שום פרט, חוץ מדבר אחד: שימוש בשמות ובכינויים של  עמנואל במקום אלה של הבלין. הניסוי הצליח במובהקות ניכרת. על כך במאמר "הוכחה סטטיסטית חדשה לקיום צופן בספר בראשית".

  • מאמר "מדגם העמים" - בסוף המאמר מדווחת עבודה על נתוני מתנגדי המחקר, המפורטת בנספח ה למאמר, בקישור:  
    http://www.torahcode.co.il/amim_nis5_heb.htm. בעבודה זו, שתוכננה ובוצעה על ידי יוסף ברמז, ישנה הוכחה ניצחת לאמיתות ההצפנה של מדגם העמים בספר בראשית.

 

 

חזור לראש הדף

 

 

 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.