ב"ה                                                                                                        חנוכה התשע"ו

 

הארה בימי חנוכה

מאת דורון ויצטום

 

במאמרי המחקר המדעי של הצופן בתורה, הצגתי היבטים שונים של מחקר הצופן בתורה. בסוף המאמר מוצג הנושא של "ביטוים ארוכים". הצבעתי על כך, שפעמים רבות מד"שים מינימליים הם חלק מביטויים ארוכים, ואף הדגמתי זאת.

והנה, חיפשתי את הביטוי "בימי חנוכה" או "בימי חנכה" בספר בראשית. נמצא, שיש מד"ש יחיד של "בימי חנכה" בספר בראשית, ואין מד"שים לביטוי "בימי חנוכה".
הביטוי "בימי חנכה" קובע טבלה ובה 2347 טורים, אשר חלק קטן ממנה מוצג לפנינו:

סימנתי בטבלה את דברי יעקב: " - - - הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו - - - " (בראשית לה, ב), המתאימים מאד לקריאת מתתיהו ובניו לבני עמם התועים אחר היונים והמתייונים, ולפעולתם לטיהור בית המקדש.
מתברר, כי המד"ש של "בימי חנכה" הוא חלק ממד"ש ארוך יותר: "נס בימי חנכה":

עובדה זו אינה טריוויאלית; הסיכוי לכך הוא פחות מאחד לאלף!

 

 

חזור לראש הדף

 

 

 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.