ב"ה                                                                                                        חנוכה התשע"ו

 

מתתיהו ובניו

מאת דורון ויצטום

הניסוי המתואר כאן נתפרסם לראשונה במאמרנו, "צֹפן חבוי בדילוג שווה בספר בראשית", אשר חובר עם אליהו ריפס ויואב רוזנברג כמאמר נילווה להרצאת אורח שניתנה על ידי פרופסור ריפס לפני האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, בכ"ח אדר התשנ"ו (19 במרס 96'). הרעיון לניסוי הוצע על ידי ד"ר שלום סרברניק (שלא השתתף במחקר הצופן באופן פעיל).
והנה תיאור הניסוי כפי שהופיע במאמר:

"[המדגם] הוא דוגמה למדגם מטיפוס 'כותרת', כאשר ביטוי הכותרת מופיע בדילוג שווה. הופעת הנושא של 'חנוכה' בדילוג שווה בצורה מובהקת, כבר תועדה בספר 'המימד הנוסף'. בין השאר, הוזכרו בו מתתיהו ויהודה המכבי. מדגם זה נועד לבדיקת פרט שלא נבחן עד כה: יהודה וארבעת אחיו שמעון, יוחנן, אלעזר ויונתן (או יהונתן) כמתייחסים לאביהם מתתיהו (או מתתיה) בן יוחנן כהן גדול."

בנספח לאותו מאמר ישנו פירוט של המדגם עצמו. בהתחשב בעובדה כי במקורות מופיע שמו של מתִתיהו גם כ"מתִתיה" [1] , נקבעה הכותרת לפי שתי האפשרויות.

"הכותרת יכולה להיות כל אחד משמונה הביטויים הבאים:
* בן מתתיה    * בן למתתיה    * בני מתתיה    * בנים למתתיה
* בן מתתיהו   * בן למתתיהו   * בני מתתיהו   * בנים למתתיהו."

אלה הביטויים הקצרים מסוגם, ביחיד וברבים. לדוגמא, אם נכתוב "בן של מתתיה" במקום "בן למתתיה", נקבל ביטוי ארוך יותר. בהמשך מתברר כי אומנם נראה

"שישנם 8 ביטויים אפשריים לכותרת, וכל אחד מהם אפשרי כרצף אותיות ובדילוג שווה, כך שלכאורה יש לפנינו בחירה בין 16 אפשרויות. אולם למעשה מתברר, ששום ביטוי אינו מופיע כרצף אותיות (גם לא ככותרת מוכללת). בדילוג שווה מופיעים רק שני ביטויים: "בן מתתיה" ו"בן למתתיה", כך שיש בחירה בין שתי אפשרויות בדיוק."

עד כאן לעניין הכותרת. רשימת הביטויים מורכבת משני חלקים:

"א. הכינויים המשלימים את זיהויו של מתתיהו (או מתתיה):
* בן יוחנן
* כהן גדול
* כהן גדֹל (בתורה מופיע ביטוי זה רוב פעמים בכתיב זה.)
ב. רשימת שמות בניו:
* יהודה  * שמעון  * יוחנן  * אלעזר  * יונתן  * יהונתן. [2] "

המדגם בנוי מזוגות של ביטויים: בכל זוג, הביטוי האחד הוא ביטוי הכותרת, והביטוי השני הוא אחד מן הביטויים ברשימה.

"כאן נציג את הביטוי "בן למתתיה" ככותרת. הוא יבדֵק בדילוג שווה של אותיות (הוא מופיע כך פעם יחידה בספר בראשית), וכן בני זוגו".

במלים אחרות, נבדוק את המדגם הבא:

הכותרת: בן למתתיה.

הביטויים:

 1. בן יוחנן.
 2. כהן גדול
 3. כהן גדֹל
 4. יהודה
 5. שמעון
 6. יוחנן
 7. אלעזר
 8. יונתן
 9. יהונתן

המדגם "בן למתתיה" הצליח בצורה מפתיעה: המובהקות שדווחה במאמר היתה  p=0.0000028.
[בנושא מדגמי "כותרת" ראה כאן, וכאן.]

בבקורת עבודה זו נטען, כי גם הכינוי "חשמונאי" היה צריך להכלל בין הביטויים המתארים את מתתיה, כי כך נאמר בתפילת "על הנסים": "בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו." אומנם, נמנעתי מכך במדגם המקורי, כי אין הדבר מוסכם במקורות חז"ל כי הכינוי "חשמונאי" מתייחס למתתיה (ראה במקורות שבהערה 1 לעיל). אולם, לשם השלמת התמונה למעוניינים בכך, חישבתי את התוצאה המתקבלת בהוספת "חשמונאי" לביטויי המדגם. התוצאה נחלשת פי 10:  p=0.000028. (זו עדיין מובהקות חזקה מאד...)

תגובתו של ד"ר סרברניק למדגם היתה אף היא בקורתית. הוא טען, שהרעיון שלו היה בעצם להכין מדגם ללא כינויים, חוץ מאלה הבנויים משמות פרטיים, כלשונו: "משפחולוגיה נֶטו."
והנה גירסת המדגם לפי בקשתו זו של ד"ר סרברניק:

הכותרת: בן למתתיה.

הביטויים:

 1. בן יוחנן.
 2. יהודה
 3. שמעון
 4. יוחנן
 5. אלעזר
 6. יונתן
 7. יהונתן

בעקבות הפחתת מספר זוגות המדגם נחלשה גם המובהקות: p=0.000035. כמובן, זו עדיין מובהקות חזקה מאד.

המשך

 

מקורות:

1. ראה למשל, מסכת סופרים פרק כ' ומסכת מגילה דף י"א ע"ב. (חזור)

2. תולדות עם עולם, בשם יוסיפון כ"ו, כי כשהמליכו את יונתן קראו שמו יהונתן. (חזור)

 

 

חזור לראש הדף 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.