עדכון אחרון בספר

עדכון אחרון באתר:
מנחם אב התשפ"ג


באתר זה יוצג המחקר המדעי של הצופן בדילוג השווה בתורה. האתר נוסד על ידי תומכי המחקר של דורון ויצטום בטקסט הנסתר בספר בראשית, כדי להעמיד לרשותו במה להציג את מחקריו ולענות על שאלות שעלו במרוצת השנים. הקורא יוכל לקבל תמונה כללית על הנעשה בתחום מחקר זה במדור "אודות המחקר". הקורא המתעניין יוכל להגיע לכמה ממאמרי המחקר במדור "מאמרי המחקר", ולקרוא את המאמרים שזכו לפרסום מדעי במדור "פרסומים מדעיים". במדור "מה חדש" יתפרסמו מדי פעם עדכונים ופרסומים חדשים באתר.
 


The fascinating phenomenon of the Torah Codes has gained widespread attention since Witztum, Rips and Rosenberg published “Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis” in the journal “Statistical Science”. Much has been written about this discovery. Unfortunately, most of what has been presented to the public has been misleading, incorrect, or falsely promoting a certain agenda.

This website has been established by friends and supporters of Doron Witztum's research into the hidden codes in Genesis in order to provide a forum for him to present his work and to answer some of the questions and criticisms which have arisen over the years. There are a great number of misconceptions which have been perpetuated about this research, and the general public is unaware as to what is fact and what is fiction. [ English ]

 

 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.