הערות

1. עמדה זו מתועדת בהקדמה לספר "צופן בראשית".

2. תיאור מפורט ומתועד היטב של דרך החתחתים שהובילה לפרסום המדעי נמצא בספר "צופן בראשית".

3. למאמר הקש כאן.

4. זו בעצם המנטרה הקבועה של מתנגדי המחקר, והובעה בפירוש מעל כל במה ותחת כל עץ רענן. למשל, מנחם כהן (התש"ס): הפן הדתי והפן המדעי של הוויכוח על הקודים המוצפנים בתורה בדילוג שווה. נמצא באתר:
http://cs.anu.edu.au/ ~ bdm/dilugim.i

5. למשל, בתגובתם להפרכתנו את טענותיהם שפורסמו בכתב העת CHANCE (כרך 11 מס' 4, 1998), כתבו מאיה בר-הלל, דרור בר-נתן וברנדן מקי:

"We don't even have a formal position on whether Codes exist"

6. שלוש דוגמאות להמחשה:

א. פרופ' מאיה בר הלל טענה בפומבי כי תוצאות WRR הושגו על ידי תרמית, וזאת לפני שהחלה לבדוק את הנושא. [זאת היתה תגובתה הקולנית והפומבית להצגת עבודת WRR ב"מרכז לחקר הרציונליות" באוניברסיטה העברית בירושלים על ידי פרופ' ישראל אומן בשנת התשנ"ב (1992).]

ב. פרופ' ברנדן מקי פירסם התנגדות דומה לנושא (באינטרנט, באפריל 1996 למניינם), בטרם ערך את בדיקותיו.

ג. פרופ' אברהם הסופר כתב מאמר על התנגדותו למחקר, בטרם שלחתי לו תדפיס של מאמרנו טרם פרסומו.

בעניין דוגמא א' דלעיל, מאלפים הם דברי פרופסור ישראל (רוברט) אומן בנידון:

i"An interesting feature of this research is that, as noted in Paragraph 6, almost everybody involved made up his mind early in the game – sometimes before seeing any evidence at all – and then was unwilling to consider changing it. The research has a high ideological content, and many people are unwilling to abandon ideologies, no matter what the evidence is. When I first presented the results of Witztum, Rips and Rosenberg at the Center for the Study of Rationality at the Hebrew University, Professor Maya Bar-Hillel told me after the presentation, Bob, I won't believe this no matter what evidence you bring me. She now says – and no doubt believes – that this was not really meant literally; but I believe that it was, and indeed that it remains true today. Many others hold similar views."i

(הדברים לקוחים מתוך פירסום מס' DP#365 של "המרכז לחקר הרציונליות".)

שים לב להבדל בין התיאור של פרופסור אומן את עמדת פרופסור בר הלל לעומת הציטטה מדבריה בהערה 5.

7. יש להבחין בין היסודות שלהם קיימת מסורת:
(1) לעצם קיומם של רמזים בתורה בדילוג שווה של אותיות – קיימים מקורות נאמנים.
(2) אף לגבי התכנים המוצפנים בתורה כרמזים – קיימים מקורות נאמנים.
(קראו על כך בהרחבה כאן.)

לבין נושא המחקר:
(3) המחקר המדעי של הצופן בתורה מעמיד פרשנות מסויימת של יסודות (1) ו(2) במבחן מדעי.
(ראו בהרחבה כאן.)

והנה, בעוד יסודות (1) ו(2) מחייבים, אין הכרח אמוני לנכונותה של הפרשנות הנזכרת ב(3), וכל שכן שאין הכרח שבאמונה לכך שפרשנות זו ניתנת להוכחה במתודה מדעית-מתימטית.

8. המחזיק בעמדה כזו סובר, שנבצר מאת נותן התורה לדאוג לכך, שיימצא בידינו נוסח תורה המכיל צפנים כאלה.