ביבליוגרפיה:

1.  המאמר

Witztum, D., Rips, E. and Rosenberg, Y. (1994). Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis. Statist. Sci. 9 No. 3 429-438..

2.  המאמר

McKay, B. D., Bar-Natan, D., Bar-Hillel, M. and Kalai, G. (1999). Solving the Bible Code puzzle. Statist. Sci. 14 No. 2 150-173..

3.  שיחה טלפונית עם ד"ר ש. עמנואל, ליל י"ד טבת התש"ס, בסביבות השעה 19:50.

4.  פאקס שנשלח אל ד"ר ש. עמנואל, ליל ט"ו טבת התש"ס, בסביבות השעה 20:30.

5.  שיחה טלפונית (+פאקס) עם ד"ר ש. עמנואל, ליל כ"ב טבת התש"ס, בסביבות השעה 18:10.

6.  שיחה טלפונית עם ד"ר ש. עמנואל, בקר כ"ב טבת התש"ס, בסביבות השעה 11:00.

7.  שיחה טלפונית עם ד"ר ש. עמנואל, צהרי כ"ב טבת התש"ס, בסביבות השעה 13:00.

8.  שיחה טלפונית עם ד"ר ש. עמנואל, ליל י"ג שבט התש"ס, בסביבות השעה 20:00.

9.  ויצטום, ד. (התש"ס). בעניין המבחן הסטטיסטי שהתפרסם במאמרנו ב- Statistical Science.

10.   ויצטום, ד. (התש"ס). על המבחן הסטטיסטי שהתפרסם במאמרנו ב- Statistical Science. (חלק ב').

11.  ויצטום, ד. וברמז י. (התשס"א). על "מחקר הווריאציות" של MBBK.

12.  ויצטום, ד. (התשנ"ט). על מדגם העמים. (חלק ב: מרחב הסיפורים).

13.  ויצטום, ד. (התשס"א). על מדע ועל פרודיה.

14. בר-הלל, מ., בר-נתן, ד. ומקי, ב. (התשנ"ח). לדלג אפשר גם ב"מלחמה ושלום". גלילאו,   
מס' 25, עמ' 52-57.

15.  ויצטום, ד. (התשנ"ח). הפרכה מופרכת. גלילאו, מס' 26, עמ' 75-76.

16.  המאמר

Bar-Hillel, M., Bar-Natan, D. and McKay, B. D. (1998). Torah codes: puzzle and solution. Chance 11 No. 2 13-19.

17.  המאמר

Witztum, D. (1998). The Seal of God is Truth. Jewish Action. 58 No. 3 25-32.i

18.  בר-הלל, מ. ובר-נתן ד. (1996). מכתב לפרופ' אומן, מתאריך 27 בנובמבר. שאלה מס' 5.  
נמצא בתוך: מסמך 2 (1997). בר-הלל ובר-נתן שואלים - ויצטום וריפס משיבים.

19.  המאמרים

Bar-Natan, D. and McKay, B. D. (1997). Equidistant Letter Sequences in Tolstoy's "War and Peace" (draft). http://cs.anu.edu.au/ ~ bdm/dilugim /WNP/draft.
Bar-Natan, D. and McKay, B. D. (1999). Equidistant Letter Sequences in Tolstoy's "War and Peace".  http://cs.anu.edu.au/ ~ bdm/dilugim /WNP..

20.  ויצטום, ד. (התשס"א). על בחירת התאריכים למדגמים של WRR.

21.  הבלין, ש. ז. (התשנ"ז). חוות דעת.